Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Analysere sanger på din Walkman

Hvis du har overført sanger som ikke har blitt analysert ennå, og vil lytte til dem ved å bruke SensMe™ Channels, må du analysere dem på din Walkman.

  1. Velg [SensMe™ Channels] på Home-menyen.
  2. Åpne valgmenyen og velg [Updating Channels].
    Din Walkman begynner å analysere sanger. Når analysen er fullført, vises skjermbildet [SensMe™ Channels].

Hint

  • Du kan stoppe analysen ved å trykke på ()-knappen. Alle sanger som har blitt analysert frem til du stoppet, kan spilles av med [SensMe™ Channels].

Merknad

  • Hvis alarmen går av under analysen, blir analysen stoppet.
  • Din Walkman kan ikke analysere sanger når en Bluetooth-forbindelse er opprettet.
  • Din Walkman analyserer alle sanger som ikke har blitt analysert ennå, samtidig. Du kan ikke analysere sanger enkeltvis.
  • Resultatene av analysen kan variere på Walkman, Media Go og andre enheter.
  • Det kan ta tid å fullføre analysen hvis det er mange sanger som skal analyseres.