Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Du kan ikke høre FM-radiosendinger.

  • Hodetelefonledningen fungerer som en antenne. FM-sendinger kan ikke mottas når hodetelefonene ikke er tilkoblet.

  • Det kan hende at stasjonen ikke er ordentlig innstilt. Still nøyaktig inn på en stasjon for å få best mulig mottak.

  • FM-radio er ikke tilgjengelig under Bluetooth-forbindelser.