Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Du hører ingen lyd fra Bluetooth-lydenheten.

  • Kontroller lydstyrken på den tilkoblede Bluetooth-lydenheten.

  • På enkelte Bluetooth-lydenheter vil det kanskje ikke være mulig å justere lydstyrken. Skru opp lydstyrken på din Walkman.

  • Kontroller at avspillingen startes på din Walkman.

  • Slå på den tilkoblede Bluetooth-lydenheten og kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert.

  • Kontroller at Bluetooth-forbindelsen ikke er koblet fra.

  • Hvis din Walkman ikke gjenkjenner avspillingsfunksjoner på Bluetooth-lydenheten, kan det være at profilen til den tilkoblede Bluetooth-lydenheten ikke støtter AVRCP. Bruk funksjonene på din Walkman.