Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Du kan ikke vise eller slette innhold, for eksempel musikk, som du har mottatt ved hjelp av Bluetooth-funksjonen.

  • Kontroller at det overførte innholdet støttes av din Walkman. Innhold som ikke støttes, vises ikke på skjermen. Bruk Windows Utforsker eller Mac Finder til å slette innhold som ikke støttes, eller slett alt overført innhold.