Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Slette innhold på Walkman ved hjelp av Finder

Slett innhold som er lagret på Walkman, ved hjelp av Mac Finder.

 1. Koble din Walkman til en datamaskin som er slått på, via USB.
 2. Åpne en mappe under "WALKMAN" fra sidepanelet i Finder.

  Hvis du vil slette innhold fra et microSD-kort, må du velge mappen som har samme navn som microSD-kortet i stedet for "WALKMAN".

 3. Åpne mappen som tilsvarer filen(e) du vil slette.

  Hvis du vil slette en musikkfil eller en mappe som inneholder musikk: "MUSIC"-mappen

  Hvis du vil slette en bildefil eller en mappe som inneholder bilder: "PICTURE"- eller "DCIM"-mappen

  Hvis du vil slette en videofil eller en mappe som inneholder videoer: "VIDEO"-mappen

  Hvis du vil slette en podcastepisode eller en podcastmappe: "PODCASTS"-mappen

 4. Velg innholdet du vil slette.
 5. Slett innholdet.

Merknad

 • Ikke endre mappenavn eller slett "MUSIC"-mappen.