Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Slette innhold fra din Walkman ved hjelp av Utforsker

Slett innhold som er lagret på Walkman, ved hjelp av Windows Utforsker.

 1. Koble din Walkman til en datamaskin som er slått på, via USB.
 2. Åpne "WALKMAN"-mappen ved å bruke en av fremgangsmåtene nedenfor, avhengig av hvilken datamaskin du har.

  Hvis du vil slette innhold fra et microSD-kort, må du velge mappen som har samme navn som microSD-kortet i stedet for "WALKMAN".

  • Windows 7 eller eldre:
   Velg "Start" – "Datamaskin", og åpne "WALKMAN"-mappen.

  • Windows 8:
   Velg "Skrivebord" fra "Startskjerm" for å åpne "Filutforskar". I listen "Datamaskin" åpner du "WALKMAN"-mappen.

  • Windows 8.1:
   Velg "Skrivebord" for å åpne "Filutforsker". I listen "Denne Pcen" åpner du "WALKMAN"-mappen.

 3. Åpne mappen som tilsvarer filen(e) du vil slette.

  Hvis du vil slette en musikkfil eller en mappe som inneholder musikk: "MUSIC"-mappen

  Hvis du vil slette en bildefil eller en mappe som inneholder bilder: "PICTURE"- eller "DCIM"-mappen

  Hvis du vil slette en videofil eller en mappe som inneholder videoer: "VIDEO"-mappen

  Hvis du vil slette en podcastepisode eller en podcastmappe: "PODCASTS"-mappen

 4. Velg innholdet du vil slette.
 5. Slett innholdet.

Merknad

 • Ikke endre mappenavn eller slett "MUSIC"-mappen.