Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Omslagsbildet for en sang du har mottatt ved hjelp av Bluetooth-funksjonen, vises ikke.

  • Avhengig av hvilken programvare som ble brukt til å registrere omslagsbildet for sangen, kan det være at omslagsbildet ikke blir sendt hvis sangen sendes via en Bluetooth-forbindelse. Koble din Walkman til en datamaskin via USB, og overfør innholdet på nytt til din Walkman ved hjelp av programvare.