Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Formatere minne

Du kan initialisere din Walkman ved å formatere minnet.

  1. Velg [Settings] på Home-menyen.
  2. Velg [Common Settings] – [Reset/Format] – [Format System Storage] eller [Format SD Card] – [Yes].
  3. Følg instruksjonene på skjermen for å formatere minnet.

Merknad

  • Ikke initialiser (formater) minnet på din Walkman ved å bruke en datamaskin. Hvis du har formatert med en datamaskin, må du formatere på nytt med din Walkman.
  • Ved formatering av minnet slettes alle innholdsdata (sanger osv., inkludert eksempeldata som er installert fra fabrikken, medfølgende programvare for installering og "Hjelpeveiledning"-versjonen). Pass på å kontrollere data som er lagret i minndet, og eksporter alle viktige data til datamaskinen før formatering.