Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Tilbakestille til fabrikkinnstillingene

Din Walkman kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene (*1). Innhold som for eksempel musikk blir ikke slettet når du tilbakestiller din Walkman.

(*1) Hvis du har oppdatert systemprogramvaren på din Walkman til versjon 1.10 eller nyere, tilbakestilles [Wireless Playback Quality] til [Standard], ikke til fabrikkinnstillingene.

  1. Velg [Settings] på Home-menyen.
  2. Velg [Common Settings] – [Reset/Format] – [Reset All Settings] – [Yes].

Merknad

  • Dersom du tilbakestiller din Walkman til fabrikkinnstillingene, slettes sammenkoblingsopplysningene på de tilkoblede Bluetooth-enhetene.