Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Overføre innhold ved hjelp av Utforsker

Innhold, for eksempel musikk, kan overføres direkte ved hjelp av dra og slipp-funksjonen i Windows Utforsker.

 1. Koble Walkman til en påslått datamaskin via USB.
 2. Åpne "WALKMAN"-mappen på en av følgende måter, avhengig av hva slags datamaskin du har.

  Hvis du vil overføre innhold til et microSD-kort, må du velge mappen som har samme navn som microSD-kortet i stedet for "WALKMAN".

  • Windows 7 eller eldre:
   Velg "Start" – "Datamaskin", og åpne "WALKMAN"-mappen.

  • Windows 8:
   Velg "Skrivebord" fra "Startskjerm" for å åpne "Filutforskar". Åpne "Datamaskin"-mappen under "WALKMAN".

  • Windows 8.1:
   Velg "Skrivebord" for å åpne "Filutforsker". Åpne "Denne Pcen"-mappen under "WALKMAN".
 3. Åpne mappen du vil overføre innhold til.

  Ved overføring av musikkfiler eller -mapper: "MUSIC"-mappen

  Ved overføring av bildefiler eller -mapper: "PICTURE"- eller "DCIM"-mappen

  Ved overføring av videofiler eller -mapper: "VIDEO"-mappen

  Ved overføring av podkastmapper og episodefiler: "PODCASTS"-mappen

 4. Dra og slipp ønskede filer eller mapper () til riktig mappe () i "WALKMAN"-mappen.

Merknad

 • Ikke endre mappenavn eller slett "MUSIC"-mappen.
 • Det er ikke sikkert at alle sanger kan spilles av på Walkman på grunn av kopibeskyttelse.
 • Det kan hende at informasjonen i det overførte innholdet ikke vises riktig, avhengig av språkinnstillingen på Walkman.