Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Angi kvalitet på trådløs innspilling (systemprogramvareversjon eldre enn 1.10)

Du kan angi om du vil prioritere lydkvaliteten eller stabiliteten til forbindelsen.

  1. Velg [Settings] på Home-menyen.
  2. Velg [Bluetooth Settings] – [Wireless Playback Quality] – ønsket innstilling.

[Prioritize Connection]

Lydkvaliteten er kanskje ikke like god som i andre moduser, men forbindelsen er mer stabil. Denne innstillingen anbefales hvis forbindelsen er ustabil.


[Prioritize Sound Quality]

Lyden som overføres, har høy kvalitet, men forbindelsen kan være ustabil.

Hint

  • Velg [Prioritize Sound Quality] for å spille av sanger med aptX-kodeken.

Merknad

  • Innstillingen for kvaliteten på den trådløse avspillingen kan ikke endres mens din Walkman er koblet til en Bluetooth-lydenhet. Hvis du vil endre innstillingen, må du koble fra.
  • Det kan hende at endring av kvaliteten på den trådløse avspillingen på din Walkman ikke har noen effekt, avhengig av innstillingene på Bluetooth-lydenheten.