Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Innhold som for eksempel musikk kan ikke overføres fra datamaskinen til din Walkman.

 • Kontroller at USB-forbindelsen til datamaskinen er korrekt.
 • Bruk USB-kabelen som følger med.
 • Det kan hende at du ikke kan overføre innhold når du bruker en USB-hub. Koble direkte til USB-kontakten på datamaskinen.
 • Den installerte versjonen av programvaren kan være eldre enn Media Go-versjonen som følger med. Installer Media Go-versjonen som følger med, eller installer den nyeste versjonen via Internett.
 • Hvis du vil overføre innhold til et microSD-kort (ikke inkludert), angir du destinasjonen for overføring av innhold til microSD-kortet, og kobler deretter din Walkman til datamaskinen igjen.
 • Det er ikke nok ledig plass på din Walkman, eller antallet filer har overskredet maksimalt antall filer som kan overføres. Slett unødvendig innhold for å øke mengden ledig plass. Se under for mer informasjon om maksimalt antall innspilte filer.
  • "Maksimalt innspillbart antall sanger og tid (ca.)"
  • "Lengste opptakstid for videoer (omtrentlig)"
 • Sanger med begrenset avspillingsperiode eller begrenset antall avspillinger vil kanskje ikke kunne overføres på grunn av begrensninger som er satt av opphavsrettsinnehaverne. Ta kontakt med distributøren for å få opplysninger om innstillingene for hver lydfil.
 • Noe av innholdet på din Walkman kan være skadet. Kopier innholdet du behøver til datamaskinen og initialiser (formater) din Walkman.
 • Hvis programvaren ikke er kompatibel med din Walkman, installerer du kompatibel programvare og bruker denne til å overføre innhold.
 • Det kan hende du prøver å overføre skadet innhold. Slett innholdet som ikke kan overføres fra datamaskinen, og importer det til datamaskinen en gang til. Ikke utfør andre oppgaver på datamaskinen under overføring av innhold til datamaskinen. Dette kan føre til at innholdet blir ødelagt.
 • Du prøver kanskje å overføre en fil som ikke er i et avspillbart format. Se "Formater som støttes".
 • Overføringen kan bli avbrutt på grunn av støy, for eksempel statisk elektrisitet i datamaskinen. Dette skjer for å beskytte dataene. Koble fra din Walkman og koble den deretter til igjen.