Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Lade batteriet

Lad din Walkman ved å koble den til en datamaskin.

  1. Koble din Walkman til en datamaskin som er slått på, via USB.
    Batteristatusikonet viser når ladingen er fullført.
  2. Koble din Walkman fra datamaskinen når den er ferdig ladet.

Hint

  • Bruk av [Battery Care]-modus forkorter brukstiden for den aktuelle ladingen, men reduserer forringelsen av batteriet.
  • Du finner informasjon om hvor lang tid det tar å fullade batteriet under "Spesifikasjoner".

Merknad

  • Når du lader din Walkman når det er lenge siden den har blitt brukt, eller når du bruker den for første gang, kan det hende at datamaskinen ikke gjenkjenner den. Din Walkman skal fungere normalt igjen når du har ladet den i omtrent 10 minutter.