Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Musikkavspillingsfunksjoner

Følgende funksjoner er tilgjengelig i musikkavspillingsskjermbildet:

Spille av / sette på pause

Trykk på ()-knappen.


Spole raskt fremover eller bakover

Trykk og hold inne ()-knappen.


Gå til begynnelsen av neste sang eller gå til begynnelsen av forrige (eller nåværende) sang

Trykk på ()-knappen.


Bla gjennom omslagsbilder for å velge et album

Trykk på ()-knappen.

Du kan bare bla gjennom omslagsbilder når [Dance/Karaoke/Language] er satt til [Off].


Legge til en sang i bokmerkelisten

Trykk og hold inne ()-knappen.

Sanger kan legges til i bokmerkelisten en for en. Album kan ikke legges til.


Gå tilbake til listeskjermbildet

Trykk på ()-knappen.

Hint

  • Hvis din Walkman ikke brukes over lengre tid under pause, slås den av automatisk.