Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Sangene spilles ikke av i forventet rekkefølge.

  • Hvis sangene spilles av med vilkårlig avspilling, avbryter du vilkårlig avspilling for å gå tilbake til normal avspilling.

  • Hvis sporene ble overført fra datamaskinen ved hjelp av dra og slipp-operasjoner, kan det hende at rekkefølgen på sporene er forskjellig fra den du finner på albumet. Lag en spilleliste ved hjelp av programvaren på datamaskinen, og overfør spillelisten til din Walkman. Hvis du vil ha mer informasjon om spillelister, kan du se hjelpen for programvaren du bruker.
  • Hvis du vil gjenta en sang i et album, velger du [Settings] – [Music Settings] – [Playback Range] – [Selected Range], og spiller deretter av sangen ved å velge [Music] – [Album] på Home-menyen.