Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Overføre innhold ved hjelp av Finder

Innhold, for eksempel musikk, kan overføres direkte ved hjelp av dra og slipp-funksjonen i Finder.

 1. Koble Walkman til en påslått datamaskin via USB.
 2. Velg "WALKMAN" på sidepanelet i Finder.

  Hvis du vil lagre innhold på et microSD-kort, må du velge mappen som har samme navn som microSD-kortet i stedet for "WALKMAN".

 3. Åpne mappen du vil overføre innhold til.

  Ved overføring av musikkfiler eller -mapper: "MUSIC"-mappen

  Ved overføring av bildefiler eller -mapper: "PICTURE"- eller "DCIM"-mappen

  Ved overføring av videofiler eller -mapper: "VIDEO"-mappen

  Ved overføring av podkastmapper og episodefiler: "PODCASTS"-mappen

 4. Dra og slipp ønskede filer eller mapper () til riktig mappe () i "WALKMAN"-mappen.

Merknad

 • Ikke endre mappenavn eller slett "MUSIC"-mappen.
 • Det er ikke sikkert at alle sanger kan spilles av på Walkman på grunn av kopibeskyttelse.
 • Ikke koble fra Walkman mens dataene overføres. Dette kan føre til at data som overføres til eller er lagret på Walkman, blir ødelagt. Hvis Walkman kobles fra mens filer overføres, kan det hende at unødvendige filer blir liggende igjen på Walkman. Overfør i så fall brukbare filer tilbake til datamaskinen og formater din Walkman.
 • Det kan hende at informasjonen i det overførte innholdet ikke vises riktig, avhengig av språkinnstillingen på Walkman.