Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Lydstyrken kan ikke skrus opp, eller lydstyrken forblir lav når lydstyrken for avspillingen skrus opp.

  • Hvis HOLD-bryteren er i HOLD-posisjon, må du skyve den over i motsatt stilling.
  • Hvis AVLS (volumgrense)-innstillingen er aktivert, deaktiverer du denne.
  • Når du lytter til en Bluetooth-lydenhet, skrur du opp lydstyrken på Bluetooth-lydenheten.
  • Hvis lydstyrken ikke kan justeres direkte på Bluetooth-lydenheten, øker du lydstyrken på din Walkman.