Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Innhold, for eksempel musikk, vises gjentatte ganger.

  • Innhold vises gjentatte ganger når du overfører innhold ved hjelp av 2 eller flere programmer, for eksempel når du overfører innhold ved hjelp av Media Go, og deretter overfører det samme innholdet ved hjelp av et annet program enn Media Go.

  • Når du importerer et samlealbum ved hjelp av Media Go, kan det hende at det blir importert som flere album. Hvis dette skjer, må du redigere dataene ved hjelp av Media Go slik at de settes sammen til ett album. Overfør deretter albumet til din Walkman igjen. Se hjelpen for Media Go hvis du vil ha informasjon om hvordan du redigerer.