Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Ta ut et microSD-kort

Du kan ta ut microSD-kortet av din Walkman.

 1. Velg [SD Card Settings] på Home-menyen.
 2. Velg [Insert/Remove SD Card] – [Yes].
  Det vises et bilde av et microSD-kort på skjermen, og din Walkman går over i modusen [Insert/Remove SD Card]. Avspilling av musikk eller video stopper.
 3. Åpne dekselet over microSD-kortsporet.
 4. I [Insert/Remove SD Card]-modus kontrollerer du at tilgangslampen er av, og skyver microSD-kortet inn i microSD-kortsporet. Når microSD-kortet spretter ut, tar du det ut av sporet.
 5. Lukk dekselet over microSD-kortsporet.
 6. Trykk på ()-knappen for å avslutte [Insert/Remove SD Card]-modus.
  Din Walkman begynner å oppdatere biblioteket.

Merknad

 • Data knyttet til innhold som er lagret på et microSD-kort, for eksempel analyseresultater fra [SensMe™ Channels] og bokmerker, slettes når microSD-kortet tas ut av din Walkman. Disse dataene gjenopprettes ikke selv når microSD-kortet settes inn igjen på riktig måte. Dataene må angis hver gang du setter inn microSD-kortet.