Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Sette inn et microSD-kort

Du kan lagre innhold som for eksempel musikk på microSD-kort i tillegg til i [System Storage].

 1. Velg [SD Card Settings] på Home-menyen.
 2. Velg [Insert/Remove SD Card] – [Yes].
  Det vises et bilde av et microSD-kort på skjermen, og din Walkman går over i modusen [Insert/Remove SD Card]. Avspilling av musikk eller video stopper.
 3. Åpne dekselet over microSD-kortsporet.
 4. I modusen [Insert/Remove SD Card] setter du inn et microSD-kort i microSD-kortsporet med de gullfargede kontaktpinnene vendt nedover, til det klikker på plass.
 5. Lukk dekselet over microSD-kortsporet.
 6. Trykk på ()-knappen for å avslutte [Insert/Remove SD Card]-modus.
  Biblioteket er oppdatert, og du kan åpne innholdet som er lagret på microSD-kortet.

Merknad

 • Hvis microSD-kortet ikke blir gjenkjent, tar du det ut igjen, og setter det deretter inn på nytt i din Walkman.
 • Pass på at det ikke kommer væske, metallgjenstander, brennbare stoffer eller noen andre gjenstander enn et microSD-kort inn i microSD-kortsporet.