Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Merknader om microSD-kort

 • Bruk et microSD-kort (ikke inkludert) som har blitt formatert ved hjelp av din Walkman. Vi kan ikke garantere at microSD-kort som formateres ved hjelp av datamaskiner eller andre enheter, vil fungere.
 • Hvis du formaterer et microSD-kort som inneholder data, blir dataene slettet. Pass på så du ikke sletter viktige data.
 • microSD-kort skal oppbevares utilgjengelig for små barn. De kan svelge kortet ved et uhell.
 • Ikke sett inn eller ta ut et microSD-kort hvis din Walkman ikke er i [Insert/Remove SD Card]-modus. Hvis du gjør det, kan det føre til at din Walkman ikke fungerer som den skal.
 • Vi garanterer ikke at alle typer kompatible microSD-kort fungerer med din Walkman.
 • Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
  • Hvis microSD-kortet tas ut eller din Walkman slås av mens det leses fra eller skrives til kortet.
  • Hvis microSD-kortet brukes på steder med statisk elektrisitet eller elektrisk støy.
 • Vi påtar oss intet ansvar for eventuelle tap av eller skade på lagrede data.
 • Vi anbefaler at du lagrer en sikkerhetskopi av viktige data.
 • Ikke berør terminalene på et microSD-kort med fingrene eller en metallgjenstand.
 • Ikke slå, bøy eller slipp microSD-kortet i gulvet.
 • Ikke demonter eller modifiser microSD-kortet.
 • Ikke utsett microSD-kortet for vann.
 • Ikke bruk microSD-kortet under følgende omstendigheter:
  • På steder som ikke samsvarer med angitte driftsforhold, for eksempel i en varm bil som står parkert i solen og/eller om sommeren, utendørs i direkte sollys eller nær en varmeovn.
  • På steder med høy luftfuktighet eller i nærheten av etsende stoffer.
 • Når du bruker et microSD-kort, må du kontrollere at det er satt inn rett vei i microSD-kortsporet.
 • Ikke sett inn fremmedlegemer i microSD-kortsporet.