Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Batteriet har kort levetid.

  • Hvis du bruker din Walkman i omgivelser der temperaturen er lavere enn 5 °C, forkortes batterilevetiden, på grunn av batteriets egenskaper. Dette er ikke en funksjonsfeil.
  • Lad batteriet til det er fulladet.
  • Det brukes mer batteristrøm når Bluetooth-funksjonen benyttes.
  • Hvis [Battery Care] settes til [On], begrenses maksimal ladekapasitet til omtrent 90 %, og dette medfører at den første streken i batteristrømindikatoren forsvinner raskt.

  • Du kan bevare batterilevetiden og få mer ut av hver lading ved å endre innstillingene på din Walkman og bruke strømmen på riktig måte.
  • Avhengig av hvor du oppbevarer din Walkman, kan batteriet forringes hvis det ikke blir brukt på over et år. Kontakt nærmeste Sony-forhandler.
  • Hvis batterlevetiden er halvert i forhold til da det var nytt, selv etter at det skal være tilstrekkelig oppladet, kan batteriet ha blitt forringet. Kontakt nærmeste Sony-forhandler.