Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Du kan ikke justere avspillingshastigheten.

  • Avspillingshastigheten kan ikke justeres når karaokefunksjonen brukes. Sett [Dance/Karaoke/Language] til [Off].