Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Justere avspillingshastigheten

Du kan justere avspillingshastigheten fra 0,5 ganger til to ganger normal hastighet ved å bruke DPC (Digital Pitch Control)-funksjonen. Lyden spilles av i naturlige toner ved hjelp av digital behandling.

  1. Velg [Settings] på Home-menyen.
  2. Velg [Music Settings] – [DPC (Speed Control)] – ønsket innstilling.

Hint

  • Hastigheten kan finjusteres i et eget skjermbilde når du bruker dansemodus.
  • Innstillingen [DPC (Speed Control)] har også innvirkning på avspillingshastigheten for lydpodkaster.

Merknad

  • Hastigheten kan ikke justeres når [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode] er valgt.
  • Lydfiler med høy oppløsning blir utelatt når du justerer avspillingshastigheten.
  • [DSEE HX]-funksjonen er ikke tilgjengelig når [DPC (Speed Control)] er aktivert.