Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Bruke språkstudiefunksjonen

Du kan lære et språk ved å bruke innhold som er overført til din Walkman. Når du bruker språkstudiefunksjonen, kan du spole tilbake litt etter litt, eller lytte til ønsket del gjentatte ganger.

  1. Velg [Settings] på Home-menyen.
  2. Velg [Music Settings] – [Dance/Karaoke/Language] – [Language Study].

Hint

  • Du kan også aktivere språkstudiefunksjonen for lydpodkaster ved å velge [Settings] – [Podcast Settings] – [Podcast Language Study] – [On] i Home-menyen.

Merknad

  • Følgende funksjoner er ikke tilgjengelige når du bruker språkstudiefunksjonen:
    • Album Scroll-funksjonen
    • [DSEE HX]-funksjonen
  • Lydfiler med høy oppløsning blir utelatt når du bruker språkstudiefunksjonen.