Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Bruke ulike typer lydkvalitetsinnstillinger

Lytt til musikk med anbefalt eller ønsket lydkvalitet.

Slik lytter du til musikk med anbefalt lydkvalitet

Slå på [ClearAudio+]-funksjonen.

Slik stiller du inn lydkvaliteten selv

Endre innstillingene for ulike funksjoner.

Hint

  • Følgende innstillinger gjelder ikke hvis [ClearAudio+] er slått på:
    • [Equalizer]
    • [VPT (Surround)]