Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Angi kvalitet på trådløs innspilling (systemprogramvareversjon 1.10 eller nyere)

Du kan etter eget ønske angi om du vil prioritere stabiliteten eller lydkvaliteten for en Bluetooth-forbindelse.

  1. Velg [Settings] på Home-menyen.
  2. Velg [Bluetooth Settings] – [Wireless Playback Quality] – ønsket innstilling.

[Prioritize Sound Quality]

Lyden som overføres, har høy kvalitet, men forbindelsen kan være ustabil, avhengig av bruksmiljøet.


[Standard]

Både lydkvaliteten og forbindelsen er stabil.


[Prioritize Connection]

Lydkvaliteten er kanskje ikke like god som i de andre modiene, men forbindelsen er mer stabil. Denne innstillingen anbefales hvis forbindelsen er ustabil.


[Select]

Du kan angi innstillingen for kvaliteten på den trådløse innspillingene etter eget ønske. Innstillingen kan likevel bli endret, avhengig av statusen til den tilkoblede Bluetooth-lydenheten.

Hint

  • Endre innstillingen til [Prioritize Connection] dersom bruksmiljøet gjør forbindelsen ustabil.
  • Innstillingen for kvaliteten på den trådløse innspillingen velges automatisk, avhengig av statusen til den tilkoblede Bluetooth-lydenheten når [Prioritize Sound Quality], [Standard] eller [Prioritize Connection] er valgt. Valgt modus vises når forbindelsen er opprettet.
  • Innstillingen [Wireless Playback Quality] endres til [Standard] når du har oppdatert systemprogramvaren på din Walkman fra en eldre versjon enn 1.10 til versjon 1.10 eller nyere. Innstillingen for kvaliteten på den trådløse innspillingen endres også til [Standard] når Walkman har blitt tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

Merknad

  • Innstillingen [Wireless Playback Quality] kan ikke endres mens din Walkman er koblet til en Bluetooth-lydenhet. Hvis du vil endre innstillingen, må du koble fra.
  • Det kan hende at endring av innstillingen [Wireless Playback Quality] ikke har noen effekt, avhengig av innstillingene på den tilkoblede Bluetooth-lydenheten.