Digital Music PlayerNWZ-M504

Instalace softwaru Media Go

Nainstalujte software Media Go do počítače se systémem Windows.

 1. Připojte přehrávač Walkman k počítači se systémem Windows prostřednictvím rozhraní USB.
 2. Otevřete složku „WALKMAN“ pomocí níže uvedeného postupu pro váš počítač.
  • Windows 7 nebo starší:
   Vyberte možnost „Start“ - „Počítač“ a otevřete složku „WALKMAN“.

  • Windows 8:
   Výběrem možnosti „Plocha“ z prostředí „úvodní obrazovka“ otevřete nástroj „Průzkumník souborů“. V seznamu „Počítač“ otevřete složku „WALKMAN“.

  • Windows 8.1:
   Výběrem možnosti „Plocha“ otevřete nástroj „Průzkumník souborů“. V seznamu „Tento počítač“ otevřete složku „WALKMAN“.

 3. Dvakrát klikněte na složku „FOR_WINDOWS“.
 4. Dvakrát klikněte na soubor „MediaGo_WM(.exe)“ ve složce.

  Rozbalí se instalační soubor.

  V závislosti na verzi operačního systému Windows se může zobrazit obrazovka „Řízení uživatelských účtů“. V takovém případě klikněte na možnost „Ano“.

 5. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte software Media Go.

  Pokud po instalaci kliknete na možnost „Finish“, software Media Go se automaticky spustí.

Tip

 • Během instalace můžete být vyzváni k instalaci dalších softwarových součástí, které jsou potřeba ke spuštění softwaru Media Go. Pokud k tomu budete vyzváni, postupujte dle pokynů na obrazovce a stáhněte a nainstalujte součásti.
 • Je-li počítač se systémem Windows připojen k internetu, automaticky se vyhledá a stáhne nejnovější verze softwaru Media Go. Pokud se zobrazí zpráva s výzvou k instalaci nejnovější verze softwaru Media Go, klikněte na tuto zprávu a nainstalujte software podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

 • V závislosti na prostředí může být vyžadován restart počítače. Postupujte dle pokynů na obrazovce.