Digital Music PlayerNWZ-M504

Odstranění obsahu z přehrávače Walkman pomocí softwaru Media Go

Software Media Go lze použít k odstranění obsahu uloženého v přehrávači Walkman.

  1. Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači pomocí rozhraní USB.
  2. Spusťte software Media Go.
  3. Dvakrát klikněte na položku „WALKMAN (název modelu)“ a vyberte typ obsahu, který chcete odstranit.
    Zobrazí se seznam obsahu.
  4. Vyberte obsah, který chcete odstranit.
  5. Klikněte na možnost „Edit“ - „Delete“.
    Zobrazí se okno s potvrzovací zprávou odstranění položky.
  6. Klikněte na možnost „Yes“.