Digital Music PlayerNWZ-M504

Výběr prostředí funkce Noise Canceling

Pokud vyberete typ okolního hluku, můžete pro dodaná sluchátka nastavit nejefektivnější režim funkce Noise Canceling pro prostředí, ve kterém se právě nacházíte.

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  2. Vyberte možnosti [Noise Cancel Settings] - [Select NC Environment] - požadované nastavení.