Digital Music PlayerNWZ-M504

Používání funkce Noise Canceling

Funkce Noise Canceling je k dispozici s dodanými sluchátky.

  1. Připojte dodaná sluchátka k přehrávači Walkman.
  2. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  3. Vyberte možnosti [Noise Cancel Settings] - [Noise Canceling On/Off] - [Noise Canceling On].

Tip

  • Ověřte, zda je vybrána možnost [Supplied Headphones] v nabídce [Select Headphones].
  • Efekt funkce Noise Canceling je nastavitelný.