Digital Music PlayerNWZ-M504

Úprava funkce Noise Canceling

Přehrávač Walkman byl nastaven, aby poskytoval co nejvyšší účinnost funkce Noise Canceling. Můžete ji však vylepšit v závislosti na tvaru vašich uší nebo prostředí používání zvýšením (nebo snížením) citlivosti mikrofonu, kterým jsou vybavena dodaná sluchátka.

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  2. Vyberte možnosti [Noise Cancel Settings] - [Set Noise Cancel Level] - požadované nastavení.
    Nastavení lze upravit ve 31 krocích. Středová pozice posuvníku je nastavení, ve kterém dosáhnete maximální účinnosti ve standardním prostředí. Upravte ho podle potřeby.

Poznámka

  • Maximální citlivost mikrofonu nevede nutně ke zvýšení účinnosti funkce Noise Canceling.