Digital Music PlayerNWZ-M504

Poznámky k funkci Bluetooth

 • Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje připojení na vzdálenost max. 10 metrů. Nicméně skutečný dosah se může lišit v závislosti na překážkách (lidé, kovy, zdi atd.) a stavu signálu.
 • Anténa Bluetooth je součástí přehrávače Walkman. Citlivost komunikace Bluetooth můžete zlepšit natočením integrované antény Bluetooth směrem k připojenému zařízení Bluetooth. Jsou-li mezi připojeným zařízením a přehrávačem Walkman překážky, dojde ke zkrácení komunikační vzdálenosti.
 • Následující podmínky mohou způsobit šum, přerušovaný zvuk nebo změny rychlosti přehrávání.
  • Při použití uvnitř kovového obalu.
  • Při použití uvnitř batohu nebo tašky přes rameno.
  • Při použití v oblasti s bezdrátovou sítí LAN, v jejíž blízkosti se provozují zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, mobilní telefony a mobilní herní zařízení s komunikační funkcí, nebo v jiných oblastech, kde jsou vyzařovány mikrovlny.
  • Pokud je anténa integrovaná v přehrávači Walkman zakryta rukama nebo blokována lidmi, například při jízdě přeplněným vlakem.
 • Je-li komunikace Bluetooth používána v blízkosti zařízení bezdrátové sítě LAN, může dojít k rušení signálu a tím ke snížení komunikační rychlosti, šumu nebo nemožnosti připojení, protože zařízení Bluetooth a bezdrátové sítě LAN (IEEE802.11b/g) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz). V takových případech je třeba provést následující opatření.
  • Při připojení zařízení Bluetooth a přehrávače Walkman navažte komunikaci Bluetooth ve vzdálenosti větší než 10 metrů od zařízení bezdrátové sítě LAN.
  • Přehrávač Walkman a zařízení Bluetooth umístěte co nejblíže k sobě.
  • Vypněte zařízení bezdrátové sítě LAN při navázání komunikace Bluetooth do přibližně 10 metrů od zařízení bezdrátové sítě LAN.
 • Kvůli vlastnostem bezdrátové technologie Bluetooth je zvuk přehrávaný na přijímacím zařízení Bluetooth mírně zpožděn vůči zvuku vysílacího zařízení.
 • Rádiové vlny vyzařované ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit provoz zařízení, jako jsou elektronická zdravotní zařízení. Na následujících místech vypněte přehrávač Walkman a další zařízení Bluetooth. Jinak může dojít k nehodě.
  • V nemocnicích, v blízkosti vyhrazených sedadel ve vlacích, v letadlech, na místech, jako jsou čerpací stanice s výskytem hořlavých plynů, v blízkosti automatických dveří nebo požárních alarmů
 • Přehrávač Walkman podporuje bezpečnostní funkce vyhovující normě Bluetooth pro poskytování bezpečného připojení při použití technologie Bluetooth, ale v závislosti na nastaveních nemusí jít o dostatečné zabezpečení. Při připojování pomocí technologie Bluetooth buďte opatrní.
 • Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za úniky informací způsobené použitím technologie Bluetooth.
 • U přehrávače Walkman nelze zaručit připojení ke všem zařízením Bluetooth.
  • Připojovaná zařízení Bluetooth musejí splňovat normu Bluetooth, kterou vydala organizace Bluetooth SIG, a být certifikována.
  • V závislosti na funkcích či specifikacích zařízení se některá zařízení zřejmě nepřipojí nebo nemusejí správně fungovat, i když připojované zařízení odpovídá výše uvedené normě Bluetooth.
 • V závislosti na připojovaném zařízení může navázání připojení Bluetooth nějakou dobu trvat.