Digital Music PlayerNWZ-M504

Součásti a ovládací prvky

Tato část vysvětluje funkce tlačítek, konektory a jiné části přehrávače Walkman.

 1. Vestavěný mikrofon

  Když mluvíte do chytrého telefonu, nezakrývejte mikrofon rukama ani jinými předměty.

 2. Displej

 3. Tlačítko (*1)

  • Zapnutí/vypnutí napájení
  • Provedení požadovaných položek
  • Přehrávání/pozastavení hudby
  • Přijetí příchozích hovorů
 4. Výkyvný přepínač

  Otočením vyberte položku nebo proveďte následující operace.

  • Rychlý přesun hudby vpřed/vzad

  • Přechod na začátek předchozí (nebo aktuální) či následující skladby
  • Výběr předchozí nebo následující přednastavené stanice FM vysílání

  Vytažením a otočením můžete provést následující operace.

  • Skok na předchozí/další složku

  • Ruční výběr stanice FM vysílání

 5. Konektor sluchátek

  Zasuňte konektor sluchátek tak, aby zapadl na místo.

 6. Konektor USB

  Připojte přehrávač Walkman k počítači pomocí kabelu USB (součástí dodávky).

 7. Tlačítko RESET

  Stisknutím tlačítka RESET perem nebo kancelářskou sponkou apod. přehrávač Walkman resetujete.

 8. Tlačítko HOME・BACK

  • Přechod zpět na předchozí obrazovku
  • Ukončení/zrušení hovoru

  Stisknutím a podržením zobrazíte položku [Music] v nabídce Home.

 9. Tlačítko VOL (Hlasitost) + (*1)/-

  Stisknutím nastavíte hlasitost.

 10. Přepínač HOLD

  Vyřadí ovládací tlačítka, aby se zabránilo náhodnému spuštění při přenášení přehrávače Walkman.

 11. Značka N

  Klepnutím na tuto značku na chytrém telefonu s podporou funkce NFC jej připojíte k přehrávači Walkman.

 12. Očko pro upevnění řemínku

  Používá se k připojení řemínku (není součástí dodávky).

 13. Integrovaná anténa Bluetooth

  Anténu nezakrývejte rukama ani jinými předměty, když je připojení Bluetooth aktivní. Mohlo by dojít k přerušení spojení.

(*1) Na tlačítku je hmatová tečka. Slouží k usnadnění obsluhy tlačítek.