Digital Music PlayerNWZ-M504

Omezení hlasitosti

Pomocí funkce AVLS (Automatic Volume Limiter System - Omezení hlasitosti) můžete omezit maximální hlasitost. Tím zabráníte přílišné hlasitosti, která by vyrušovala ostatní a způsobovala nepohodlí při poslechu nebo znemožnila vnímat okolní zvuky. Díky tomu můžete přizpůsobit hlasitost komfortnějšímu poslechu.

  1. Vyberte z nabídky Home možnost [Settings].
  2. Vyberte možnosti [Common Settings] - [AVLS (Volume Limit)] - požadované nastavení.