Digital Music PlayerNWZ-M504

Zvuk přeskakuje nebo je během připojení Bluetooth slyšet hluk.

  • Připojení Bluetooth může rušit zařízení využívající frekvenci 2,4 GHz, jako je zařízení bezdrátové sítě LAN, bezdrátový telefon nebo mikrovlnná trouba. Používejte přehrávač Walkman a připojený chytrý telefon mimo dosah těchto elektronických zařízení.

  • Připojení Bluetooth mohou být blokována například kovem, zdmi nebo osobami. Chcete-li zajistit správnou komunikaci, odstraňte překážky nebo změňte umístění.

  • Stav připojení Bluetooth může být nestabilní v závislosti na nastavení bitového toku přenosu do připojeného audiozařízení Bluetooth a používaném prostředí.
    Připojení Bluetooth můžete stabilizovat následujícími opatřeními.
    • Nastavte možnost [Wireless Play. Quality] na hodnotu [Prioritize Connection].