Digital Music PlayerNWZ-M504

Nastavení kvality bezdrátového přehrávání

Můžete nastavit, zda chcete upřednostnit kvalitu zvuku nebo stabilitu připojení.

  1. Vyberte z nabídky Home možnost  [Settings].
  2. Vyberte možnosti [Bluetooth Settings] - [Wireless Play. Quality] - požadované nastavení.

[Prioritize Connection]

Kvalita zvuku nemusí být stejně vysoká jako v ostatních režimech, ale pravděpodobně dosáhnete stabilnějšího připojení. Toto nastavení je doporučováno, pokud je připojení nestabilní.


[Standard]

Získáte stabilní připojení i kvalitu zvuku.


[Prioritize Sound Qual]

Zvuk je odesílán ve vysoké kvalitě, ale připojení může být nestabilní.

Tip

  • Pokud chcete přehrávat skladby pomocí kodeku aptX/AAC, vyberte možnost [Prioritize Sound Qual].

Poznámka

  • Změna kvality bezdrátového přehrávání v přehrávači Walkman nemusí mít žádný vliv v závislosti na nastavení chytrého telefonu.