Digital Music PlayerNWZ-M504

Odstranění obsahu importovaného do softwaru Media Go

Obsah importovaný do softwaru Media Go můžete odstranit.

  1. Spusťte software Media Go.
  2. Vyberte typ obsahu, který chcete odstranit z položky „Library“.
    Zobrazí se seznam obsahu.
  3. Vyberte obsah, který chcete odstranit.
  4. Klikněte na možnost „Edit“ - „Delete“.
    Zobrazí se okno „Confirm Delete“.
  5. Vyberte metodu pro odstranění obsahu.
  6. Klikněte na možnost „OK“.