Digital Music PlayerNWZ-M504

Přenesení obsahu pomocí aplikace Průzkumník

Obsah, jako například hudbu, lze přenést přímo přetažením v programu Průzkumník Windows.

 1. Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači pomocí rozhraní USB.
 2. Otevřete složku „WALKMAN“ pomocí níže uvedeného postupu pro váš počítač.
  • Windows 7 nebo starší:
   Vyberte možnost „Start“ - „Počítač“ a poté otevřete složku „WALKMAN“.

  • Windows 8:
   Výběrem možnosti „Plocha“ z prostředí „úvodní obrazovka“ otevřete nástroj „Průzkumník souborů“. V seznamu „Počítač“ otevřete složku „WALKMAN“.

  • Windows 8.1:
   Výběrem možnosti „Plocha“ otevřete nástroj „Průzkumník souborů“. V seznamu „Tento počítač“ otevřete složku „WALKMAN“.
 3. Otevřete složku, do které chcete obsah přenést.

  Přenesení souborů nebo složek s hudbou: „MUSIC“

 4. Přetáhněte požadované soubory nebo složky () do příslušné složky () ve složce „WALKMAN“.

Poznámka

 • Přehrávač Walkman nelze ovládat během jeho připojení k počítači.
 • Neměňte název složky „MUSIC“ ani ji neodstraňujte.
 • Některé skladby zřejmě přehrávač Walkman nepřehraje kvůli ochraně autorských práv.
 • V závislosti na nastavení jazyka přehrávače Walkman se informace o přeneseném obsahu nemusí zobrazit správně.