Digital Music PlayerNWZ-M504

Výběr jazyka displeje

Pro nabídky a zprávy můžete vybrat jazyk.

  1. V nabídce Home vyberte položku [Settings].
  2. Vyberte možnost [Language Settings] - požadované nastavení jazyka.

Tip

  • Před přenosem obsahu vyberte jazyk zobrazení.