Digital Music PlayerNWZ-M504

Používání nabídky Home

Každou nabídku lze otevřít z nabídky Home. Při vyhledávání skladeb, úpravě nastavení, atd. začněte zde.

  • [Music] Přehrávání hudby
  • [Bluetooth] Přehrávání hudby uložené v chytrém telefonu připojeném prostřednictvím připojení Bluetooth
  • [FM Radio] Příjem stanic FM vysílání
  • [Settings] Změna různých nastavení přehrávače Walkman

  1. Stiskněte a podržte tlačítko (), dokud se v nabídce Home nezobrazí položka [Music].
  2. Otočením přepínače () vyberte požadovanou nabídku a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka ().

Tip

  • Chcete-li se během operace vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko ().
  • Chcete-li se během operace vrátit na položku [Music] v nabídce Home, stiskněte a podržte tlačítko (). Opětovným stisknutím tlačítka () zobrazte obrazovku přehrávání hudby nebo rádia FM.