Digital Music PlayerNWZ-M504

Vypnutí napájení

Když přehrávač Walkman nepoužíváte, vypněte jej.

  1. Stiskněte a podržte tlačítko ().
    Zobrazí se hlášení [POWER OFF].

Tip

  • Pokud po delší dobu nenastane žádná činnost, přehrávač Walkman se automaticky vypne.