Digital Music PlayerNWZ-M504

Zapnutí napájení

Zapnutím napájení přehrávač Walkman spustíte.

  1. Posunutím spínače () přehrávač Walkman odemkněte.
  2. Stiskněte tlačítko ().

Tip

  • Pokud přehrávač není v provozu, obrazovka se vypne. Chcete-li obrazovku zapnout, stiskněte tlačítko ().
  • Pokud po delší dobu nenastane žádná činnost, přehrávač Walkman se automaticky vypne.