Digital Music PlayerNWZ-M504

Opakovaně se zobrazí obsah, například hudba.

  • Obsah se zobrazuje opakovaně, když přenášíte obsah pomocí 2 nebo více softwarových programů, například při přenosu obsahu pomocí aplikace Media Go a poté přenosu stejného obsahu pomocí jiného softwaru než aplikace Media Go.

  • Při importu kompilačního alba pomocí aplikace Media Go může být tento obsah naimportován jako několik alb. Pokud k tomu dojde, upravte data pomocí aplikace Media Go, aby byly spojeny do alba, a poté je znovu přeneste do přehrávače Walkman. Podrobné informace o úpravě najdete v nápovědě k aplikaci Media Go.