Digital Music PlayerNWZ-M504

Přehrávač Walkman nefunguje správně.

  • Přehrávač Walkman nemusí fungovat správně, pokud je připojen k zařízení USB (např. k počítači) a vypnete toto zařízení, aniž byste od něj odpojili přehrávač Walkman.

    Proveďte resetování přehrávače Walkman stisknutím tlačítka RESET pomocí pera, papírové svorky nebo podobného předmětu.