Digital Music PlayerNWZ-M504

Resetování přehrávače Walkman

Pokud přehrávač Walkman funguje nestandardně, zkuste jej resetovat. Před resetováním přehrávače Walkman odpojte přehrávač Walkman od počítače a ověřte, že není přehráván žádný obsah, například hudbu. Jinak se data mohou poškodit.

  1. Stisknutím tlačítka () perem nebo kancelářskou sponkou apod. resetujte přehrávač Walkman.

Poznámka

  • Resetování přehrávače Walkman nesmaže data ani nevynuluje žádné nastavení.