Digital Music PlayerNWZ-M504

Odpojení od chytrého telefonu pomocí funkce NFC

Odpojte propojení mezi přehrávačem Walkman a chytrým telefonem jedním klepnutím.

  1. Zapněte na chytrém telefonu funkci NFC.
  2. Dotkněte se chytrým telefonem () značky na přehrávači Walkman (). Neoddalujte zařízení, dokud se na obrazovce chytrého telefonu nezobrazí zprávy.

Tip

  • Je-li přehrávač Walkman nebo chytrý telefon vložen do pouzdra nebo je k němu připojena svorka, nemusí být možné navázat připojení jedním klepnutím. Odstraňte z nich pouzdro nebo svorku.