Digital Music PlayerNWZ-M504

Propojení s chytrým telefonem pomocí funkce NFC

Jednoduše se dotkněte chytrým telefonem kompatibilním s funkcí NFC přehrávače Walkman. Přehrávač Walkman se automaticky zapne, dojde ke spárování přehrávače Walkman s chytrým telefonem a vytvoří se připojení Bluetooth.

 1. Ověřte, zda chytrý telefon podporuje funkci NFC.
 2. Aktivujte v chytrém telefonu funkci NFC.
 3. Dotkněte se označeným místem na chytrém telefonu () označeného místa na přehrávači Walkman ().
  Před tím odemkněte obrazovku chytrého telefonu. Ponechejte chytrý telefon přiložený ke značce na přehrávači Walkman (), dokud chytrý telefon nezareaguje.
 4. Na chytrém telefonu klepněte na obrazovku s potvrzením.

  Ponechejte chytrý telefon přiložený k přehrávači Walkman, dokud nebude připojení navázáno.

  Chytrý telefon a přehrávač Walkman jsou vzájemně spárovány a propojeny.

Tip

 • Pokud je přehrávač Walkman nebo chytrý telefon umístěn v pouzdře nebo je k nim připojena svorka, nemusí být možné navázat připojení jedním klepnutím. Odstraňte pouzdro nebo svorku.
 • Pokud jste do chytrého telefonu nainstalovali aplikaci „NFC-snadné připojení“, ověřte, zda se na chytrém telefonu zobrazuje obrazovka této aplikace.
 • Výše uvedené akce na chytrém telefonu jsou pouze příklady. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze chytrého telefonu.
 • Postup klepnutí na obrazovku s potvrzením chytrého telefonu je požadován pouze při prvním připojení jedním klepnutím.
 • Pokud chcete provést propojení s chytrým telefonem, který nepodporuje funkci NFC, použijte připojení Bluetooth pomocí nabídky [Settings] - [Bluetooth Settings] - [Add Device (Pairing)] v přehrávači Walkman.