Digital Music PlayerNWZ-M504

Přizpůsobení nastavení kvality zvuku

Požadovanou kvalitu zvuku můžete nastavit pomocí řady funkcí.

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  2. Vyberte možnosti [Music Settings] - požadovaná funkce - požadované nastavení.

Funkce Ekvalizér

Kvalitu zvuku můžete nastavit podle hudebního žánru. V rámci vlastního nastavení můžete přednastavit také ekvalizér.

Funkce Dynamic Normalizer

Ovládá hlasitost mezi skladbami, aby byly omezeny rozdíly v hlasitostech.

Funkce Clear Phase

Optimalizuje vlastnosti zvuku pro přehrávání dodanými sluchátky.

Poznámka

  • Nastavení kvality zvuku nejsou použita při poslechu rádia FM nebo pokud je přehrávána hudba chytrým telefonem.
  • Funkce Clear Phase byla optimalizována pro používání s dodanými sluchátky. Zajistěte, aby byla pro sluchátka vybrána možnost [Supplied Headphones].