Digital Music PlayerNWZ-M504

Výběr sluchátek

Vyberte sluchátka, která chcete používat s funkcí Noise Canceling nebo funkcí Clear Phase.

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  2. Vyberte možnosti [Common Settings] - [Select Headphones] - [Supplied Headphones].

Tip

  • Chcete-li používat jiná sluchátka než dodaná, vyberte možnost [Other Headphones].

Poznámka

  • Funkce Noise Canceling a funkce Clear Phase nejsou k dispozici u jiných než dodaných sluchátek.
  • Pokud zvolíte hodnotu [Other Headphones], funkce Noise Canceling a funkce Clear Phase nebudou funkční ani v případě, že použijete dodaná sluchátka.